Vil du sitte i styret?

Kunne du tenke deg å bidra til styrearbeid i vår tennisklubb så les videre…

Vestre Bærum Tennisklubb (VBTK) er en klubb med store ambisjoner – se vedlagte 5-årsplan.

Kort fortalt forventes økning av medlemsmassen (ca. 500 i dag) og en solid sportslig utvikling i de nærmeste årene. Dette vil forhåpentligvis være følgene av utvidelsen av vårt anlegg på Rykkinn som komplett i nær fremtid vil bestå av 4 baner utendørs og 4 baner innendørs (økes fra 2 baner).

VBTK har en daglig leder som sørger for den daglige driften, og et styre som er klubbens høyeste organ i tiden mellom årsmøtene.

For at klubben og medlemmenes interesser skal ivaretas på en god måte er det viktig at vi har et kompetent og engasjert styre.

Styret i VBTK består av 8 medlemmer inklusiv styreleder. Det er også 2 varamedlemmer. Vi har 11 styremøter fordelt gjennom året.

Det pågående arbeidet med utvidelse av VBTKs anlegg vedrørende banekapasiteten innendørs og nytt klubbhus innebærer at vi historisk sett kanskje er inne i den mest spennende perioden i klubbens drøyt 40 år gamle historie.

Ettersom 1 i styret er i avgang og 1 er på valg er det potensielt behov for 2 erstattere.

Vi søker deg som har tid og lyst til å bidra med styrearbeid i den spennende tiden som er foran oss. Dette er en tid som virkelig vil bidra til å løfte VBTK på øverste hylle i norsk tennis. Dette vi får til sammen nå vil prege VBTK i lang tid fremover. Flott hvis du har økonomikompetanse, men det er ingen forutsetning.

Dersom du finner dette interessant kan du melde fra til Kenneth Thon Olsen innen 12. mars som vil ta det videre med valgkomiteen i forkant av årsmøtet 21. mars.

Tlf: 412 67450
E-post: leder@vbtk.no

Ser frem til høre fra deg!