Viktig melding til kursdeltagere og medlemmer VBTK vedr stengetid i tennishallen på Rykkinn

Kjære medlemmer og kursdeltagere

I løpet av helgen 2.-4.november har det blitt klart at gavlveggen i eksisterende hall IKKE skal rives før helt i slutten av november eller begynnelsen av desember! Det betyr at det blir åpnet for vanlige treninger, booking løstimer, kontraktstimer, sparringkamper osv i hele november!  De aller fleste treninger uken 5. – 9.november vil gå som normalt!

I og med at vi tidligere har gitt trenere, spillere, foreldre og medlemmer beskjed om at hallen vil være stengt 5. – 9.november vil noen ha lagt andre planer for kommende uke! Hvis du ikke kan møte til din trening vil du, som tidligere informert, få beløpet trukket fra på neste semesters trening!  De som meldte fra før fristen vil få beløp refundert til konto (beløpet vil nå justeres om deltager møter til trening kommende uke).

Noen av våre trenere har lagt andre planer for uken 5. – 9.november!  Vi jobber på spreng for å skaffe vikarer for disse trenerne slik at alle treninger kan gå som normalt! Hvis det skulle vise seg at flere treninger ikke kan gjennomføres vil vi gi de aktuelle kursdeltagerne beskjed!

Følgende treninger vil IKKE bli gjennomført kommende uke (5. – 9.november) pga manglende trenerkapasitet:
Mandag 5.november kl.14.00 – 15.00 og 15.00 – 16.00
Tirsdag 6.november kl.18.00 – 19.00, 19.00 – 20.00 og 20.00 – 21.00
Torsdag 8.november kl.17.30 – 19.00 og 19.00 – 20.00

Kursdeltagerne på disse timene kan få spille kostnadsfritt uten trener.  Kursavgiften vil bli refundert/trukket fra på trening 2019 som tidligere informert!

Hallen vil bli stengt i perioden 3. – 21.desember samt de to første ukene av januar 2019!

Følg med på websiden for flere oppdateringer!