Vi ønsker deg et riktig Godt Nytt År!

VBTK ønsker alle medlemmer og kursdeltagere 

et riktig Godt Nytt År i 2016!

Godt nyttaar 2016