Velkommen til årsmøte

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb 29. mars 2017

Agenda: (Viser innledningsvis til punktene i kap. 15 i vedtektene utover det som står opplistet her)

  1. Styrets beretning med årsberetning for 2016 fra de ulike gruppene.
  2. Årsregnskap for 2016 med revisors beretning, samt budsjett for 2016.
  3. Innkomne forslag
  4. Valg av styre for 2017

Årsmøtedokumenter:

 

Årsmøtedokumenter (signert)

Revisjonsberetning 2016 VBTK

Budsjett 2017-2021