VBTKs mosjonistspillere bes holde av fredag 23.mai!