VBTK´s veteranturnering er i rute

Spilleplan:    Kampene vil starte fredag 23.mai kl.14.00 for klassene 60 år og eldre. Øvrige klasser vil starte fredag kl.17.00. Lørdag og søndag starter kampene kl.09.00

Se oppdatert spilleplan her.

Sted:                 Vestre Bærum Tennisklubb, Paal Bergsv.125, 1348 Rykkinn

Klasser:            Herrer single 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

Damer single 35, 40, 50, 60, 65, 70, 75

Det tas forbehold om sammenslåing av klasser

Avhengig av påmelding vil vi legge opp til gruppespill med sluttspilltablå

Baner:              4 grusbaner (2 innendørsbaner Plexipave ved regn)

Baller:              Dunlop

Spilleavgift:     Kr.315,- betales online ved påmelding. Spillere som ikke har betalt deltageravgift ved påmeldingsfristens utløp kommer ikke med i turneringen

Påmeldingfrist:via http://ntf.tournamentsoftware.com/ innen fredag 9.mai

Spilletider:      På http://ntf.tournamentsoftware.com/ fra torsdag 15.mai

Turneringsleder:Trond Christiansen, tlf.90581282, e-mail trond.christiansen@live.com

Vi ønsker velkommen til VBTK