Treningsøkt og grilling for VBTKs lovende unge spillere

VBTKs gode og nære samarbeid med Lommedalen TK gjorde at vi ble invitert til å avholde treningsøkt for våre unge lovende spillere på deres baner lørdag 21.mai. Etter en 2 timers treningsøkt ble spillerne invitert til grilling hos LTKs styreleder.

VBTKs Turneringsgruppe 2 består av 7 spillere i alderen 12 – 14 år.  Mange av disse har ambisjoner om bli gode tennisspillere.  Slike samlinger styrker samholdet i gruppen og skaper en teamfølelse som er viktig for den videre utvikling!

Treningen ble ledet av Gisle E.Vada, mens Morten H.Østli stod for grillingen!  Spillerne koste seg sammen og hadde en flott samling!

Følgende spillere fra VBTK var med:
Julie N.Jacobsen
Maja Austrheim
Maria W.Omli
Hedda J.Valaker
Iselin Lam
Emanuel K.Lemma
Vegard B.Øhre

Tusen takk til Lommedalen TK v/Morten H.Østli for et flott arrangement!

unspecified unspecified unspecified unspecified unspecified unspecified unspecified unspecified