Info til deltagere på tenniskurs

Vi har etter beste evne satt deg i en gruppe som vi mener passer deg med hensyn til alder, nivå, kjønn, interesse osv. Vi håper du vil trives og at du kan utvikle dine tennisferdigheter videre.

Nedenfor vil du kunne se noe info og noen kjøreregler for tenniskursene i VBTK. Vi vil gjerne at du også besøker vår hjemmeside www.vbtk.no med jevne mellomrom. Der vil vi fortløpende legge ut info om tilbud, aktiviteter, invitasjoner osv.

Treningen: Vi setter pris på om du kan møte i god tid før treningen starter. Vi sparer mye tid hvis du kan varme opp før treningen. De som kommer for sent til treningen forsinker treningen for de som allerede er på plass.

Vi ønsker også at du er aktivt med på å samle baller under og etter treningen.

NB! Vi setter ikke krav til spillemessige prestasjoner på treningstimene, men vi krever god innsats og oppførsel.

Kommunikasjon: Hvis du føler at du ikke kan gi din vanlige innsats på treningen skal du melde dette til treneren din før treningen starter.

Hvis det er noe du lurer på eller er uenig i kan du ta det opp med treneren etter timen eller sende det på mail til dagligleder@vbtk.no

Vi bruker aktivt vår webside www.vbtk.no for å informere våre medlemmer og kursdeltagere. Bruk den aktivt du også!

Sykdom, skade eller fravær fra treningen: Hvis du blir syk eller skadet i løpet av semesteret og ikke kan være med på din trening, vil du ikke få refundert kursavgiften. Dette fordi det er vanskelig å finne en vikar som vil passe inn på et kurs som er i gang.   Ventelisten er stort sett nybegynnere.

Når vi har mulighet til det tilbyr vi kursdeltagere å spille på andre ledige timer for å ta igjen evt timer som er mistet.

Betaling av kursavgift: Faktura for kursavgift sendes ut på mail noen uker etter oppstart. Vi ber om at forfallsdato av kursavgift overholdes.

Følgende rutiner gjelder purring ubetalte faktura:

Kursavgift ubetalt ved forfall:
1.Purring sendes 14 dager etter forfall med gebyr kr.70,-. Betalingsfrist: 1 uke
2.Purring m/inkassovarsel sendes 14 dager etter forfall med gebyr kr.70,-. Betalingsfrist 14.dager

Vi ønsker deg lykke til i treningen!

Torgrim Fossbråten
Hovedtrener og Daglig Leder VBTK