Ta sykkelen til trening – la bilen stå

VBTK er aktivt med i en kampanje for å redusere klimagassutslipp i kommunen!  Kampanjen vil i første omgang gå i perioden 3.mai – 15.juni!
Torsdag  var det offisiell åpning av kampanjen på VBTK!  Representanter for kommunen med ordfører i spissen, Budstikka, radio og TV var til stede.  Innslaget ble sendt på Østlandssendingen i går kl.20.55!
Artikkel og bilder kommer i Budstikka idag!
  • Bærum er en av de kommunene som har størst utslipp og hoveddelen av dette kommer fra privatbiler.  
  • Det er all småkjøring av barn/ungdom til og fra trening som står for størstedelen av utslippene (Ikke E-18 som mange tror).
Alle idrettslag i Bærum Kommune utfordres nå til en kampanje/konkurranse der målet er å få flest mulig, i alderen 13 – 18 år, til å:
  • Sykle til og fra trening
  • Gå til og fra trening
  • Bruke kollektivtransport
Les vedlagt informasjon og registrer deg på http://www.ugotiltrening.no 
  • Når dette er gjort kan du legge inn alle ganger du kommer deg til trening uten å bruke privatbil!
  • Du kan følge med på websiden og se hvordan du og VBTK ligger an i forhold til andre ungdommer og klubber!
  • De 10 beste klubbene blir premiert!
  • Kampanjen starter 3.mai og avsluttes 15.juni!
Vi satser på å få VBTK høyt på denne listen!