Stem på VBTK i Klubben i mitt hjerte!

KLUBBEN I MITT HJERTE 2014

Stem på klubben i mitt hjerte på www.dagbladet.no/klubben

Den populære avstemningen Klubben i mitt hjerte er i gang igjen. Denne
gangen har vi endret både på klasseinndelingen og premieregler for å
gi alle klubbene i Norge like store sjanser til å sikre seg premier og
oppmerksomhet. Totalt skal 400.000 kroner deles ut!

NÅ GIR 100 STEMMER PR. DAG KLUBBEN EN SJANSE TIL Å VINNE. NORDEA DELER
UT 30 PREMIER À 10.000 KRONER OG ÉN HOVEDPREMIE PÅ 100.000 KRONER.
ÅRETS KAMPANJE BEGYNNER LØRDAG 8. NOVEMBER OG VARER FREM TIL FREDAG
21. NOVEMBER KL 12.00.

Les mer om reglene på idrett.no:
http://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/klubben.aspx

Alle som driver med idrett har én eller flere klubber med en spesiell
plass i hjertet. Idrettslaget er grunnsteinen i arbeidet med å skape
god aktivitet, positive miljøer, idrettsglede og fellesskap i
lokalmiljøene. Under kampanjeperioden for Klubben i mitt hjerte kan
alle vi som ønsker å takke våre egne idrettslag, stemme på – og
jobbe for – at akkurat vår klubb vinner flere hjerter og kanskje en
pengepremie.

Som idrettspresident oppfordrer jeg hele Idretts-Norge til å delta og
vise at vi verdsetter frivilligheten, idrettsgleden og fellesskapet. Jeg
gleder meg til å se de idrettslagene som rører flest hjerter.

Stem på klubben i mitt hjerte på www.dagbladet.no/klubben

Vedlagt ligger logo til Klubben i mitt hjerte som kan brukes på
hjemmesider og i sosiale medier.

Lykke til!

Med vennlig hilsen
BØRRE ROGNLIEN, IDRETTSPRESIDENT

Klubben-i-mitt-hjerte_Logo-med-arrang+©rer_RGB