Sommerfest for alle kursdeltagere og medlemmer i VBTK

VBTK ønsker å invitere alle kursdeltagere og medlemmer til Sommerfest på anlegget på Rykkinn!

I og med at vi er ca 450 medlemmer må vi arrangere dette på 3 ulike dager:

Sommerfest for barn f.2002 – 2008, Fredag 13.juni kl.16.00 – 18.00
Kr.50,- pr deltager. Påmelding gjøres til dagligleder@vbtk.no innen onsdag 11.juni

Sommerfest for ungdom f.1994 – 2001, Tirsdag 17.juni kl.18.00 – 20.00
Kr.50,- pr deltager. Påmelding gjøres til dagligleder@vbtk.no innen søndag 15.juni

Sommerfest for voksne 20 – 90 år, Fredag 20.juni kl.18.00 
Kr.100,- pr deltager. Påmelding gjøres til dagligleder@vbtk.no innen onsdag 18.juni

Vi ønsker velkommen!