Satsningsgruppene

TRENING: Satsningsgruppene trene av kompetente trenere og det vektlegges både fysisk og tennisfaglig styrke.

TRENING: Satsningsgruppene trenes av kompetente trenere, og det vektlegges både fysisk styrke og solide tennisferdigheter.

Satsningsgruppene går fra orange nivå opp til elitenivå.

VBTK deler satsningsgruppene inn i 3 grupper:

Satsningsgruppe 1:

Klubbens beste spillere mellom 12-20 år plasseres i denne gruppen. Det fokuseres på turneringsspill, taktikk og strategi og spillerne deltar i lag- og seriespill og turneringer.

Det trenes ca. 4 ganger per uke av høyt kvalifiserte trenere med trener utdanning gjennom Norges Tennisforbund, og treningene er kampspillorienterte med høy fysisk aktivitet.

Satsningsgruppe 2:

Gruppen består av spillere som trener 2 timer per uke. På treningene vektlegges slagutvikling og spilleforståelse. Det orienteres i stor grad mot kampspilling, og spillerne deltar i turneringer.

Spillerne blir kontinuerlig evaluert og det gjennomføres ferdighetstester.

Satsningsgruppe 3:

I denne gruppen plasseres de som trener på Orange nivå og Grønt nivå.

Har du spørsmål – ta kontakt med dagligleder@vbtk.no