Samarbeidsavtale mellom VBTK og Eureka Fysioterapi og Kiropraktikk avd Sandvika

VBTK har inngått en samarbeidsavtale med Eureka Fysioterapi og Kiropraktikk avd Sandvika!

Eureka har lang erfaring med behandling av idrettsskader og vi håper dette samarbeidet skal gi VBTKs medlemmer god og rask behandling ved skader!

Eureka vil også holde foredrag for VBTKs medlemmer vedr forebygging av skader, opplegg for fysisk trening osv. Mer informasjon vedr dette vil bli informert om nærmere!

Kontaktinformasjon Eureka avd Sandvika: Rådmann Halmrasts vei 4, 1337 Sandvika. Tlf.6755 0091. E-mail: post@baerumkiropraktor.no Internett: www.eurekasandvika.no