Referat fra årsmøte i VBTK 2014

Årsmøtet i VBTK ble avholdt tirsdag 25.mars kl.19.00 på klubbhuset.

Her kan du lese referatet fra årsmøtet Referat generalforsamling 2014