Provisorisk anlegg for vanning av grusbanene

I forbindelse med riving av klubbhuset måtte vanntilkoblingen plugges!  Vi har derfor fått laget en provisorisk ordning som er som følger:

Vannslangen kommer inn på bane 2
Slangen er så lang at den kan rekke til alle 4 baner
NB! Viktig at den blå ventilen stenges når du har vannet banen (bildet under)
Vi ber om at du vanner banene godt i sommer!

Følg med på websiden vedr oppdateringer anleggsutvidelse!