Oppdatering på VBTKs byggeprosjekt

Kjære medlem i VBTK

Nå har det vært lenge stille fra klubben vedr status VBTKs byggeprosjekt – utvidelse av anlegget på Rykkinn.  Her kommer en hyggelig oppdatering!

Hele våren 2016 gikk med til å posisjonere prosjektet inn til politikere, Bærum Idrettsråd og Bærum Kommune v/Natur & Idrett.  Signalene fra flere hold var svært positive til at Bærum Kommune sommer/høst 2016 ville vedta en forskuttering av spillemidler til idrettslag som hadde byggeprosjekter.  Dette ville bety enormt mye for vårt byggeprosjekt.

Høsten 2016 kom Rådmannens innstilling:  Det anbefales ikke å forskuttere spillemidler til idrettslag!!  Dette var et skikkelig slag i trynet og VBTK gikk i tenkeboksen.

Utover høsten har vi nå jobbet på spreng med å finregne på budsjettet og finansieringsplanen for prosjektet.  Resultatet av dette arbeidet er et budsjett og en finansieringsplan som gjør at vi kan klare dette uten forskuttering av spillermidler.  Det betyr at VBTK får et stramt budsjett i noen år fremover, men vi mener dette er svært realistisk.

Torsdag 17.november presenterte vi dette for Bærum Idrettsråd BIR.  Tilbakemeldingene var svært gode og de gav uttrykk for at dette er realistisk og gjennomførbart.

Torsdag 24.november presenterte vi dette for Bærum Kommune v/Natur & Idrett.  Tilbakemeldingene var like de vi fikk fra BIR.  De ville stille seg bak vårt prosjekt og hjelpe oss i det videre arbeidet.

Torsdag 1.desember var vi i møte med vår bank.  De ser positivt på vårt prosjekt og ønsker nå at vi utarbeider et prospekt og en lånesøknad på et detaljnivå som ble spesifisert.

Som det fremgår av denne korte oppdateringen er det nå, i all hovedsak, finansieringen som gjenstår før byggeprossessen kan starte.

Vi har lagt opp til byggestart i 2017 i våre budsjetter.

Vi skal gjøre vårt beste for at lånesøknaden gir banken nok tro og trygghet på vårt byggeprosjekt!

Vi ser frem til et spennende år i 2017!

Styret i VBTK