Nytt styre på plass

Årsmøte for 2017 er gjennomført, og nytt styre for det kommende året er på plass.

23 medlemmer møtte opp til årsmøtet.

Fra det gamle styret var det fire som gikk ut. Vi takker for god innsats for klubben:

Fire styremedlemmer gikk ut av styret. Piet Deprez (f.v), Lene Valaker og Bjørn Jensen. Christian Engelstad var ikke til stede.