Kortids- og intensivkurs i tennis i februar og mars 2016

Vi har svært stor pågang til våre tenniskurs for barn og voksne. For å gi så mange som mulig, av de som ennå ikke har fått plass på våre faste kurs, et kurstilbud tilbyr vi nå:

Kortids- og intensivkurs i tennis for:

Barn f.2003 – 2006 6 timers kurs
Sted: VBTKs Fair Play tennishall på Rykkinn, Paal Bergsvei 125
Dato: Søndagene 7. og 14.februar + 6.mars
Tid: Kl.14.00 – 16.00 (2 timer hver gang)
Påmelding: Deltagers Navn og fødselsdato samt mobil (foreldre) til dagligleder@vbtk.no
Frist: Påmelding må være oss ihende innen onsdag 3.februar
Kurspris: kr.400,- pr deltager (faktureres på mail i etterkant av kurset)
Trener: Mari Heiberg

Voksne f.1930 – 1996 6 timers kurs Nybegynner & litt viderekommen
Sted: VBTKs Fair Play tennishall på Rykkinn, Paal Bergsvei 125
Dato: Søndagene 7. og 14.februar + 6.mars
Tid: Kl.12.00 – 14.00 (2 timer hver gang)
Påmelding: Deltagers Navn, fødselsdato og mobil til dagligleder@vbtk.no
Frist: Påmelding må være oss ihende innen onsdag 3.februar
Kurspris: kr.900,- pr deltager (faktureres på mail i etterkant av kurset)
Trener: Gisle E.Vada