Æresmedlemmer

Torgrim Fossbråten

torgrimTorgrim kom oss da klubben var 5 år i 1981. Det var klart allerede da at det var to ting som sto hans hjerte nærmest. Han ville bli trener for juniorene og være med i sosialkomitéen. Han ble hos oss et par år og fikk markert seg – spiesielt hos den yngre garde. I 1994 kom Torgrim tilbake, nå både som trener og tennisspiller. Han var ener på vårt herrelag i 1. divisjon, og stadig populær hos de yngste. Denne gangen ble det 4 år. Så kom den endelige beslutningen. I 2004 kom han tilbake for godt. Han var aktuell både på herrelaget og veteranlaget og spilte en del kamper. Men det var trener, motivator og administrator han la inn sine krefter og glød. Han ble hovedtrener og etter hvert daglig leder i klubben. Torgrim er populær som trener både for nybegynnere og viderekommende, og hans lag med barn er ikke blitt noe dårligere med årene, og han har hovedæren for det kjempegode miljøet vi har hatt i klubben gjennom en rekke år. Han er også mannen som aldri sier nei når det gjelder å ta et tak, om det så gjelder store prosjekter eller må dagligdags ting.

Per Brenna

img_0277Per Brenna har siden 1980 vært medlem i Rykkinn Tennisklubb som senere skiftet navn til Vestre Bærum Tennisklubb (VBTK).

Per har hele tiden hatt en brennende interesse for tennis både nasjonalt og internasjonalt.  Han kan mye om tennis!  Denne kunnskapen har Per, gjennom disse årene, brukt til å hjelpe mange nybegynnere og viderekomne til videre utvikling og tennisglede.

Mange av klubbens beste juniorspillere har nytt godt av Pers engasjement, kunnskap og entusiasme.

Alle medlemmer i klubben har visst godt hvem Per var!  Han var alltid på klubben og sørget for at anlegget var i orden, tok imot nye medlemmer og sørget for at alle fikk noen å spille med.

De siste årene har ikke Per vært så mye på klubben pga sykdom.

Per Brenna har vært en institusjon i vår tennisklubb gjennom mange år.  Han har stilt opp på alt som har vært av dugnader og arrangement for klubben.

Trond Christiansen

img_1044Trond Christiansen var en nøkkelperson i etableringen av Rykkinn Tennisklubb som ble stiftet 17. februar 1976. Han var også sentral i bygging av klubbhus, utebaner og boblehall.

Trond har siden oppstarten hatt ansvar for juniortrening, lagspill, vedlikehold av baner og anlegg samt flere perioder med styreverv. VBTK har i alle år hatt norges beste grusbaner takket være Tronds kompetanse, erfaring og daglige vedlikehold.

Trond har i 40 år vært en av klubbens aller beste spillere og han har vært medvirkende til at klubben har fostret mange av landets beste tennisspillere.

Trinelise Dysthe

img_1040Trinelise Dysthe var personen som satt i gang prosessen med etablering av Rykkinn Tennisklubb. Sammen med Jon Erik G. B. Ross og Trond Christiansen sørget hun for at klubben ble stiftet 17. februar 1976. Trinelise var mangeårig styremedlem og sentral i den videre utviklingen av klubben.

Odd Reinsfeldt