JA til nytt VBTK-anlegg

Ekstraordinær generalforsamling ga et enstemmig JA til at klubben går videre med planer om utbygging av anlegget på Rykkinn.

Les mer om byggeprosjektet her.