Innkalling til Generalforsamling 2015

Vestre Bærum Tennisklubb

Vestre Bærum Tennisklubb

Det innkalles med dette til generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb,

Torsdag 19. mars 2015 kl. 19.00

Saker til behandling:

  1. Styrets beretning 2014
    Årsrapporter fra gruppene
  2. Årsregnskap 2014 med revisors beretning, samt budsjett for 2015
  3. Innkomne forslag – forslag til saker må være styret i hende innen 5. mars.
  4. Valg av styre

 Sakspapirer årsmøte 19032014

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

 Styret i VBTK