Innkalling til Generalforsamling 2016

Generalforssamling for VBTK blir tirsdag 29. mars kl. 20.00 på klubbhuset.

Velkommen til alle medlemmer.

Dokumenter til Generalforsamlingen:

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb 29 mars 2016_2

Revisjonsberetning 2015 VBTK

Revisors beretning fremføres først på Generalforsamlingen.

Innkomne forslag til saker sendes til Kenneth Thon Olsen på epost: tennisken07(at)gmail.com
Frist for innkomne forslag er tirsdag 15. mars.