Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb,

Torsdag 3.september 2015 kl. 20.00

På VBTKs klubbhus, Paal Bergsvei 125, Rykkinn

Saker til behandling:

1. Tettere samarbeid mellom VBTK og Lommedalen TK
Det er skrevet en intensjonsavtale mellom klubbene om å se på muligheten for evt sammeslåing når ny hall og klubbhus blir en realitet i VBTK. Begge klubber må få godkjenning fra sine medlemmer for at dette skal bli en realitet. Vi ønsker å få godkjenning fra VBTKs medlemmer og at vi stiller oss positive til en mulig sammenslåing.

Innstilling til vedtak:
Ekstraordinært årsmøte i VBTK 03.09.2015 gir styret fullmakt til å gjennomføre sammenslåing med Lommedalen Tennisklubb.

2. Nytt klubbhus, utvidelse av innedørsanlegget og nye utebaner på VBTK
Styret har, gjennom en egen prosjektgruppe, jobbet intenst med videreføring av planene om nytt klubbhus, utvidelse av innendørsanlegget og nye utebaner på VBTK. Vi har nå kommet så langt at vi ønsker at VBTKs medlemmer kan gi oss en godkjenning av prosjektet slik at vi, forhåpentligvis, kan starte byggearbeidene i løpet av høsten 2015.

Det vil bli gitt en grundig gjennomgang av både tegninger, bilder og budsjett

Innstilling til vedtak:
Ekstraordinært årsmøte i VBTK 03.09.2015 gir styret fullmakt til å signere avtale med entreprenører og banker for bygging av tennishall, nytt klubbhus og nye utebaner.

Se plantegninger og finansieringsplan:
A-402 Fasade Sør og Øst
A-401 Fasade mot nord og vest
A-102 Plan 2A-101 Plan 1,
A-001 Situasjonsplan
Driftsbudsjettlikviditetfinans_190815 (OPPDATERT 19.08.2015)
Kostnadsoverslag og finansiering

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i VBTK