Innkalling til årsmøte i Vestre Bærum Tennisklubb 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestre Bærum Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes den 27. mars klokken 19.00 i Bærum Idrettspark.
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og har oppgaver som:
– Vedta regnskap og budsjett
– Behandle klubbens årsmelding
– Velge styremedlemmer
– Velge valgkomité for neste årsmøte

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars til leder@vbtk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Vestre Bærum Tennisklubbs hjemmeside, (www.vbtk.no).

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i Vestre Bærum Tennisklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Vestre Bærum Tennisklubb