Hvorfor er fysisk basistrening viktig?

Se vedlagt informasjon fra Gnist!

Basistrening Fysisk