Klubbhuset er nå revet – grunnarbeidene starter onsdag 11.juli

Klubbhuset på VBTK er nå helt borte!  Nå gjenstår kun riving av ballveggen, fyrhuset og fjerning av tank med fyringsolje.

Det er nå planlagt oppstart av grunnarbeider onsdag 11.juli!  Da vil gjerder rundt banene og fjerning av rødgrus på bane 3 og 4 starte.  Vi regner da med at vårt uteanlegg blir avstengt som anleggsområde!  Vi vil legge ut oppdatert informasjon fortløpende.

I anleggsperioden vil vi anmode alle VBTKs medlemmer om å bruke Rud Tennisanlegg, Hauger skolevei 5, 1351 Rud. Her disponerer klubben 7 hard court tennisbaner.  Det er ikke noe bookingsystem på dette anlegget, men man kan spille 1 time hvis noen venter på bane. Alle medlemmer i VBTK spiller gratis på dette anlegget!

For å komme til tennishallen på VBTK må man bruke gangveien på oversiden av tennisklubben. Gå gangveien frem til du er på høyde med inngangsdøren til hallen.  Der går du ned til hallen via en trapp som er satt opp.

Følg med videre på websiden for oppdatert informasjon!

Se maskinene gå løs på det gamle klubbhuset: