Hall og klubbhus nærmer seg ferdigstillelse!

Før påsken 2019 skal VBTK, etter planen, ha overtagelsesbefaring av hall og klubbhus! Det jobbes nå på spreng for å få bygget ferdig! Se bilder lenger ned i artikkelen!

Her er oppdatert fremdriftsplan for prosjektet:
Mandag 18.mars: Hallen stengt 07.00 – 14.00 pga pågående arbeider hall
Tirsdag 19.mars: Hallen stengt 07.00 – 14.00 pga pågående arbeider hall
8.-12.april: Overtagelsesbefaring hall og klubbhus
15.-22.april: Rydding av gammel hall og klargjøring for legging av nytt tennisdekke. NB! Det vil være mulig å booke timer i hallen i deler av påsken! Se Matchi banebookingsystem
23.april-1.juni: Hallen stengt pga pågående arbeider med legging av tennisdekke, legging av 2 nye utebaner og oppsetting av gjerder rundt utebaner.
NB! Tidsbruken for arbeidet inne og ute etter påske er væravhengig og vi ber deg følge med på oppdatert informasjon!

Etter påske vil all organisert trening bli gjennomført på Rud Tennisanlegg. Alle medlemmer henvises også til dette anlegget. Det er ingen bookingsystem for våre 7 baner på Rud!

Lommedalen TK har sagt seg villig til at vi også kan booke baner der! Når vi nærmer oss påsken vil vi legge ut henvisning til Lommedalens banebookingsystem.

VBTK planlegger offisiell åpning av vårt nye anlegg i slutten av august! Da vil vi invitere alle medlemmer, beboere på Rykkinn og alle samarbeidspartnere til åpningsfest!

Terrasse mot utebaner
Klubblokale med godt innsyn til hallen
Trappen fra underetasjen opp til klubblokalet
Flislagte gulv og vegger i garderober