Grusbanene

BANEREGLEMENT UTEBANER – VBTK

 1. Det er kun medlemmer som kan spille på utebanene. Et medlem kan spille med en gjestespiller hvis det er en ledig bane. Vikeplikt dersom 2 medlemmer ønsker å spille.
 2. Skjermbilde 2016-04-22 11.35.06Timereservering skal gjøres på klubbens digitale bookingsystem.
 3. Ved single- og doublespill kan kun 1 time reserveres/bookes om gangen av et medlem. (Hvis Per og Kari ønsker å spille 2 timer, kan derimot Per reservere den ene timen og Kari den etter. Per og Kari kan også reservere/forhåndsbooke flere timer med andre partnere). Det anmodes at varianten som står i parentes ikke praktiseres på dager med lagkamper, slik at flere får mulighet til å spille disse dagene
 4. Møt opp presis til reservert time. Om spillere ankommer banen sin etter tidspunktet for oppstart av booket time, kan andre spillere som venter overta reservasjonen. Her gjelder kø-prinsippet.
 5. Dersom det ikke er aktuelt å benytte booket time skal denne avbookes slik at den frigjøres for andre i bookingsystemet. Dette kan gjøres helt frem til timestart. Det anmodes at dette gjøres så snart man er klar over at man ikke kan benytte booket time.
 6. Om man møter opp før booket time og det er ledig bane, kan man spille denne timen + den bookede tiden. (MEN man har ikke lov til å booke neste time før reserverte time er ferdigspilt – ref.pkt.3).
 7. Det kan bookes flere timer fremover i tid. (Inntil 14 dager).
 8. VANNING: Grusbanene skal vannes om den er tørr.

  VANNING: Grusbanene skal vannes om den er tørr.

  Hvis det er vanndammer på en bane og man bruker av sin banetid til å gjøre den spilleklar, skal man ha førsterett til første ledige bane.

 9. Banene skal alltid kostes og settes i god stand etter bruk. Evt. hull i banedekket må repareres. Vanning og linjekosting utføres av de som overtar banen.
  Man må alltid vanne tørre baner før bruk!!
 10. Banen skal være klar for neste spillere som har booket påfølgende time, presis.
 11. Hunder har ingen adgang på banene.
 12. Det er kun lov å bruke tennissko på banene – ikke joggesko eller sko med grovt mønster
 13. Det forventes sportslig og hyggelig oppførsel på banene.
 14. Banene skal ikke benyttes etter kl. 23.00. Ballvegg må ikke benyttes før kl. 08.00.
 15. Medlemskort/nøkkelkort må kunne fremvises på oppfordring.
 16. Administrasjonen kan avvike fra reglene etter nærmere avtale med styret.

HA DET HYGGELIG PÅ TENNISBANEN. VI ØNSKER GAMLE OG NYE MEDLEMMER VELKOMMEN.

Styret

VBTK

  1 comment for “Grusbanene

Comments are closed.