Grusbanene på VBTK skal pleies onsdag 19.august

Kjære medlem

VBTK skal arrangere Regionsmesterskap på anlegget på Rykkinn fredag 21. – søndag 23.august. I den forbindelse så skal banene pleies og settes
i god stand til arrangementet.  Onsdag 19.august blir det derfor en liten dugnad som gjør at det kan bli noe begrenset tilgang til grusbanene i tidsrommet 17.00 – 20.00.

Styret i VBTK