Grunnarbeider på VBTK i gang – Utebaner 3 og 4 stengt

Grunnarbeidene på VBTK startet idag tirsdag 10.juli!  Det jobbes med å anlegge anleggsvei på nedsiden av tennisbanene. Trær er hugget og onsdag 11.juli vil gjerder på bane 3 og 4 fjernes! Så starter arbeidene med å fjerne masser fra disse to banene.

Rivingsarbeidet er nesten ferdig. Onsdag 11.juli fjernes ballveggen, fyrhuset og oljetanken!

NB!!  Utebaner 1 og 2 kan benyttes frem til 30.juli!  Etter denne dagen vil VBTKs uteanlegg bli stengt og vi anmoder våre medlemmer om å bruke uteanlegget på Rud!

Vi vil legge ut oppdatert informasjon vedr anleggsutvidelsen forløpende!