Godt oppmøte på dugnaden

Mange møtte opp på dugnaden fredag og lørdag, og utebanene er nå klare for spill. Fram til offisiell åpning av utebanene 2. mai, er banene forbeholdt de som deltok på dugnaden – dette som en liten «premie» for de som stiller opp.

Det var bra oppmøte, flott vær og servering. Den årlige dugnaden er en god og gammel tradisjon i klubben, og en fin mulighet til å stifte nye tennisbekjentskaper.

Styret takker for god innsats fra alle som møtte til dugnaden.