Fysisk Trening for Barn, Ungdom og Voksne

Fysisk Trening for Voksne, Barn & Ungdom

Meld på hele familien, venner og kjente! Deltagerne trenger ikke være medlemmer i VBTK for å delta!

Kjenner du noen som trenger å komme i litt bedre form?

Bli med på variert og morsom trening tilpasset deg!

Voksne som deltar på treningen får barn (t.o.m 11år) med for kr.250,- pr pers (13 treninger)

Ungdom 12 – 18 år kr.500,- pr pers (13 treninger)

Deltagerpris for voksne er kr.850,- (13 treninger)

Sted: Flerbrukshallen i Bærum Idrettspark, Hauger Skolevei 2-4, 1351 Rud
Tid: Hver torsdag kl.17.00 – 18.00
Første trening: Torsdag 18.september
Siste trening: Torsdag 18.desember
Treningsfri: Torsdag 2.oktober (Høstferie)

Påmelding: Navn, fødselsår, mobil og mail til hovedtrener@vbtk.no
Med hilsen

Torgrim Fossbråten
Hovedtrener VBTK