Konturene av hall og klubbhus og viktig informasjon kursdeltagere og medlemmer VBTK

Kjære medlem og kursdeltager

Betongfundamenter og betongvegger er nå på plass!  Støping av gulvet i den nye tennishallen startet torsdag 25.oktober! Vi ser nå konturene av det nye klubbhuset og den nye tennishallen!  Om få uker vil stålet komme og da vil bygget ta form!  Se nye bilder nederst i artikkelen
Følg med på våre websider www.vbtk.no fremover for å se: 
  • Bilder av byggeprosessen. Se lenger ned i innlegget
  • Informasjon vedr stengetid av anlegget i byggeperioden
  • Oppdatert fremdriftsplan for prosjektet.  Se lenger ned i innlegget
  • Informasjon vedr alternative baner for spill. Se egen artikkel om booking av baner i Asker TK!
  • Generell informasjon fra klubben
NB!!  Merk deg følgende:
Tennishallen på VBTK vil måtte stenges til følgende perioder fremover:
3. – 21.desember  – Installasjon av lys og ventilasjon
2. – 11.januar – Installasjon av lys og ventilasjon
I disse periodene vil det ikke bli avholdt tenniskurs, ikke mulig å booke baner eller gjennomføre kontraktstimer (gjelder kun i hallen på Rykkinn). Utenom stengetidene vil det bli avholdt vanlig trening, utleie av løstimer og kontraktstimer!
For deg som har trening i Bærum Idrettspark vil treningen gå som normalt!
Konsekvenser og kompensasjon, som følge av stengetid, til våre medlemmer og kursdeltagere
Styret i VBTK har besluttet følgende alternativer for kursdeltagere og kontraktstimer som har trening/spill i VBTK hallen på Rykkinn:
  1. Tapt treningstid/avgift vil bli trukket fra på kurs/kontraktstimer i 2019 
  2. Tapt treningstid/avgift vil bli utbetalt/refundert før julen 2018 hvis du ikke ønsker å fortsette på kurs eller kontraktstimer i 2019
Om du ønsker å få utbetalt/refundert treningsavgift høst 2018, som følge av stengetiden, ber vi om at du melder inn dette på mail til dagligleder@vbtk.no innen mandag 22.oktober 2018!  Sett da opp navn og kontonr for utbetaling/refusjon. Hvis du ønsker at beløpet skal trekkes fra på treningsavgift for 2019 trenger du ikke foreta deg noe!
I og med at gavl veggen til hallen ikke skal rives som planlagt i uke 45 vil baneleieprisene opprettholdes på normalt nivå. Se priser her http://www.vbtk.no/tennishallen/
Vi beklager, men håper på forståelse for stengetidene og mindre spilletid i deler av anleggsperioden!  Når anlegget står ferdig sommeren 2019 vil VBTK ha et flott anlegg med svært gode fasiliteter!
Fremdriftsplan pr.26.oktober 2018
Uke 39 – 44, 24.sept – 2.nov         Betongarbeider
Uke 45 – 49, 5.nov – 7.des            Stålkonstruksjon hall og klubbhus
Uke 48 – 51, 26.nov – 21.des        Veggelementer hall og klubbhus
Uke 50 – 51, 10.des – 21.des        Taktekking hall og klubbhus
Uke 2 – 4,     7. – 25.jan                Vinduer og dører
Uke 5 – 11,   28.jan – 15.mars       Kompletering stålbygg, beslag, gesimser osv
Uke 48 – 17, 26.nov – 26.april       Innvendig arbeider
Når hall og klubbhus står ferdig våren 2019 vil arbeidet med legging av nytt dekke i hallen starte.  Legging av 2 nye utbaner vil også starte da.
Vi gleder oss til å invitere deg til åpningen av NYE VBTK!