Foreldreguiden

Informasjon til foreldre med barn og/eller ungdom på kurs

Vi har svært jevnlig og god dialog med de fleste foreldre til våre kursdeltagere på Tennisskolen.  Noen ser vi sjelden, noen har vi kontakt via mail, noen kommer innom fra tid til annen mens noen få er svært aktive.

Vi har foreldremøte 2 ganger i året med overraskende godt fremmøte.  Her tar vi opp ulike temaer som kan være nyttig å belyse.  Eks trenerfilosofi, klubbens verdigrunnlag, aktivitetstilbud, samarbeid med andre klubber, sosiale sammenkomster, saker som foreldre ønsker tatt opp osv.

Vi ønsker det beste forhold til deltagere og foreldre. God kommunikasjon er avgjørende for at dette skal fungere i praksis.  Vi trenere har derfor noen retningslinjer vedr dette:

  • Unngå samtaler med treneren i treningstiden.  Send en mail eller spør om når det passer for treneren.
  • Hvis du er misfornøyd med noe, synes noe er uklart, har noen spørsmål osv, setter vi pris på om du kan sende oss en mail om saken slik at vi kan gi et svar, en forklaring eller evt gjøre endringer.
  • Bruk mail dagligleder@vbtk.no til alle henvendelser, både ris og ros.
  • Hvis du reagerer på noe av det vi sier til din sønn/datter vedr tennisrelaterte eller andre områder, ønsker vi at du tar dette opp med oss så raskt som mulig. 
  • Vi vil ta direkte kontakt med foreldrene i de tilfeller det skulle oppstå situasjoner der kursdeltagere ikke følger normal opptreden på trening.
  • Våre trenere blir jevnlig kurset i 1.hjelp.  Vi setter pris på om du kan informere oss om helsemessige tilstander hos ditt barn som vi bør være klar over. Dette er selvfølgelig helt frivillig.
  • Besøk med jevne mellomrom vår webside www.vbtk.no Vi vil hele tiden legge ut relevant informasjon vedr kurs, aktiviteter, foreldremøter, sosiale arrangement osv.
  • Les også ”Foreldreguiden”.