Fleridrettstilbud i BIP-hallen, Januar – Juni 2017

Bli med på VBTKs fleridrettstilbud for barn i Bærum Idrettspark

3.januar – 23.juni 2017
5 dager i uken (Ma – Fr)

VBTK har mange års erfaring med fleridrettstilbud for barn gjennom SFO
Vi har mange voksne ledere/trenere som er dyktige pedagoger
Vi ønsker å gi barna et variert tilbud i perioden før foreldre er hjemme fra jobb
Bærum Idrettspark er et fantastisk idrettsanlegg som gir oss mange muligheter

VBTK tilbyr aktivetsskole for barn i 1. til 6. klasse halve dager etter skolen kl. 13.00 – 17.00. Dette tilbudet vil gå hver uke fra tirsdag 3.januar – fredag 23.juni 2017

 • Fleridretsaktiviteter med bl.a. tennis, fotball, gym, basketball, friidrett m.m.
 • Barna hentes med bil/buss fra skolen ved skoleslutt
 • Matservering ved ankomst Bærum Idrettspark
 • Barna deles inn i grupper etter alder eller ferdigheter
 • Kvalifiserte/utdannede trenere og ungdomsledere
 • Lekser gjøres i eget rom med tilsyn – leksehjelp ved behov

BARNA MÅ HENTES AV FORELDRE SENEST KL. 17.00.

I Bærum Idrettsprak disponerer VBTK følgende fasiliteter:

 • Flerbrukshallen og friidrettshallen
 • Kjøkken og oppholdsrom
 • Garderober
 • Møterom
 • Flotte utearealer

Følgende dager vil det ikke være Fleridrettstilbud i Bærum idrettspark:

20. – 24.februar               Vinterferie*
10. – 17.april                   Påskeferie
1., 17., 25. og 26.mai      Fridager
5.juni                              Fridag

*I vinterferien 20. – 24.februar vil vi i tillegg tilby heldags Fleridrett kl.08.00 – 17.00. Eget tilbud vil bli tilsendt på mail

 

Fyll ut skjemaet og meld på under: