Dusjanlegget i klubbhuset er nå iorden

I påvente av riving av eksisterende klubbhus og bygging av nytt klubbhus har VBTK latt være å bruke store ressurser på utbedring av dusj- og garderrobefasiliteter. For noen uker siden ble dusjanlegget så dårlig at noe måtte gjøres.

Vi har nå hatt rørlegger i klubbhuset som har renset tette sluk og rør og skiftet dusjhoder i dame- og herregarderroben.

Pr 24.februar er begge dusjene i damegarderroben operative, mens kun en dusj (den til venstre) i herregarderroben kan brukes.

VBTKs byggeprosjekt går sin gang og vi venter nå på politisk beslutning i Bærum Kommune vedr forskuttering av spillemidler. Vi venter også på bekreftelse fra Bærum Idrettsråd om plass på prioritert liste for 2017.  Begge beslutninger blir tatt i løpet av våren 2016.

VBTKs prosjektgruppe jobber videre og håper på byggestart høst 2016 eller tidlig vår 2017.

Vi vil sende ut mer informasjon til alle våre medlemmer vedr den videre progresjon i prosjektet i begynnelsen av mars 2016.

Styret i VBTK