Dugnad på VBTK – Nå starter anleggsutvidelsen

Kjære medlem i VBTK

Nå nærmer det seg byggestart for anleggsutvidelsen på VBTK!
NB!!  I forbindelse med klargjøring til byggestart ønsker vi at så mange som mulig stiller til dugnad på VBTK:
Fredag 22.juni kl.17.00
Lørdag 23.juni kl.11.00
Følgende skal gjøres på dugnaden:
  1. Rydding av klubbhus! Dvs flytting av inventar og nødvendig utstyr til lagring i container. Lagringscontainer vil bli plassert bak tennishallen. Noe inventar skal kastes.
  2. Riving av terrasse klubbhus!  Hvis noen har behov for disse materialene må dere si fra før riving starter.  
  3. Bygging av trapp for ny nedgang til eksisterende hall.
  4. Oppsetting av byggjerder rundt anleggsområdet
Vi ber om at du tar med arbeidshansker, sag, brekkjern og hammer!
Her er den foreløpige/planlagte fremdriftsplanen for anleggsutvidelsen (kan bli endringer):
  • Mandag 25.juni kl.07.00 starter riving av klubbhus, fyrhus og oljetank!
  • I løpet av juli starter grunnarbeidene – fjerning av gjerder og bane 3 og 4
  • I løpet av august starter støping av fundament hall
  • Hvis alt går som planlagt skal utvidet hall og nytt klubbhus stå klart i løpet av 1.kvartal 2019!
  • Våren 2019 starter arbeidet med utendørsanlegget.  2 nye baner skal bygges.
  • Hele prosjektet skal være ferdig i løpet av høsten 2019!
NB!!  Vi ber alle medlemmer om å følge med på klubbens websider www.vbtk.no vedr oppdatering av fremdriftsplan, bilder og informasjon i forbindelse med anleggsutvidelsen!
Når grunnarbeidene starter vil alle våre 4 utebaner bli stengt for spill!  Vi anmoder alle medlemmer om å benytte Tennisanlegget på Rud, Hauger skolevei 5.  Der disponerer vi 7 hardcourt baner!
Innendørsanlegget vil bli tilgjengelig gjennom byggeperioden!  Vi vil informere på våre websider de periodene hallen må holdes  stengt pga legging banedekke, lysmontering osv.
Vi håper å se deg på dugnaden 22. og 23.juni!