Dugnad på utebanene

Kjære medlem VBTK
Vi skal avholde vår årlige dugnad på tennisanlegget på Rykkinn:
Fredag 27.april kl.16.00 – 20.00
Lørdag 28.april kl.11.00 – 15.00

VBTK er en klubb der medlemmer stiller opp til dugnaden!  Hvert år kommer ca 50 medlemmer for å klargjøre utebaner, klubbhus, området rundt anlegget osv!
Sosialgruppen i klubben står for servering!  Lørdag serveres også pølser til hardt arbeidende medlemmer!
Vi håper å se deg på dugnaden!
Styret i VBTK