Kategori: Nyheter

Nye VBTK trenger din støtte

Kjøp andel og vis at du støtter nytt tennisanlegg på Rykkinn. Stor og bred interesse i klubben er nødvendig for å få til en utbygging.