Bli med på variert og morsom fysisk trening i Bærum Idrettspark

VBTK ønsker å tilby alle voksne 
variert og morsom fysisk trening i Bærum Idrettspark 
Torsdager kl.17.00 – 18.00
Første trening vil være torsdag 10.januar
Instruktør er Wanda Håbrekke
Du trenger ikke være medlem av VBTK for å delta
Du kan velge om du vil være med i en eller flere perioder
Periode 1: F.o.m 10.januar t.o.m 14.februar (6 uker) kr.600,-
Periode 2: F.o.m 28.februar t.o.m 11.april (7 uker) kr.700,-
Periode 3: F.o.m 25.april t.o.m 20.juni (8 uker) kr.800,-
Periode 1 – 3: F.o.m 10.januar t.o.m 20.juni (21 uker) kr.1.780,-
Send påmelding med ønsket periode til dagligleder@vbtk.no for å sikre deg plass!