Bli med på fleridrett i BIP-hallen

HENTING PÅ SKOLEN ETTER SKOLETID
DU FÅR GODE VENNER OGSÅ FRA ANDRE SKOLER
VI DEKKER LANGBORD OG ALLE SPISER SAMMEN
LEKSEROM –LEKSEHJELP
FRA KL 15 STARTER VI MED DIV AKTIVITETER I
FRIIDRETTSHALLEN OG FLERBRUKSHALLEN
SPILL OG LEK
FORSKJELLIGE TYPER STAFETTER
LENGDEHOPP
TRAMPOLINE
TENNIS
STIKKBALL/KANONBALL/ BASKET M.M
FORELDRE HENTER I BÆRUM IDRETTSPARK INNEN KL 1700
UFORPLIKTENDE PRØVEDAG
HOVEDANSVARLIG FLERIDRETT: MONA HJORTHAUG, TLF 41279867
ANSVARLIG INFO OG KJØRING: HEIDI KAHRS, TLF 93008879
Mer info og påmelding kontakt Heidi Kahrs: kahrsheidi@gmail.com