Seminar: Idrettsforeldre – barn og ungdoms viktigste støttespillere?

Anerkjente forskere fra England, USA og Canada vil på fagseminaret (09:00-16:00) holde foredrag og diskutere hva forskning sier om hvordan foreldre best kan støtte sine barn som deltar i organisert idrett.

På kvelden (18.00-20:00) vil professor Dan Gould holde foredrag til idrettsforeldre om «The optimal push», etterfulgt av en diskusjon med inviterte gjester

Følg linken http://www.nih.no/forskning/fobu/arrangementer/idrettsforeldre/  for mer informasjon og påmelding. Påmeldingsfrist: 4.september

Foredragene vil bli holdt på engelsk/The presentations will be in english. Etterfølgende spørsmål kan stilles på norsk. Seminaret er gratis, med enkel servering

Kontaktperson: Lene Røe