Årsmøte 2018

Kjære VBTK-medlemmer.
VBTKs årsmøte blir onsdag 21.mars kl.19.00 i klubbhuset på Rykkinn!
Saker til årsmøtet må sendes på mail til leder@vbtk.no innen onsdag 7.mars
Alle sakspapirer, agenda og dokumenter vil bli lagt ut på www.vbtk.no senest onsdag 14.mars
Styret VBTK