Arbeidsulykke på VBTKs anlegg

Fredag 14.desember ble 2 arbeidere skadet i forbindelse med anleggsutvidelsen på VBTK!  Det var i forbindelse med lasting av stabler med isolasjon på taket at en av stablene løsnet og gled ned fra taket.  En av arbeiderne ble revet med av stabelen og falt ned fra taket.  En annen arbeider som stod på bakken fikk deler av sikringsgjerdet og stabelen over seg. Arbeideren som falt ned fra taket er påført flere brudd i bena, mens han som stod på bakken har fått noe tilsynelatende mindre skader i nakken.  Begge ble kjørt til Ullevål sykehus med ambulanse!

Arbeidstilsynet har nå stengt anleggsområdet til ny sikring er på plass!  Vi regner med at arbeidet tas opp igjen i løpet av neste uke.

VBTK som byggherre har iht. byggherreforskriften et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen blir ivaretatt. Dette ansvaret har VBTK sørget for å ivareta bl.a. ved at det er utarbeidet en plan for sikkerhet-,helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) for prosjektet og at oppfølging av denne planen er delegert til firmaer med nødvendig kompetanse på området.

Følg med på våre websider for bilder og ytterligere informasjon vedr fremdriften i prosjektet!