Nekrolog for Æresmedlem Per Brenna

Nekrolog for Per Brenna

Et ekte æresmedlem!

Per Walter Brenna – best kjent som Pedro i Vestre Bærum Tennisklubb, kom til klubben i begynnelsen av 80-tallet.  Han ble etter hvert en ivrig og habil tennisspiller. Han var nesten alltid på banen og var selve «limet» i klubben.  Han var vaktmester og altmuligmann og han tok seg av både liten og stor, og spilte både med våre beste spillere og med nybegynnere, som måtte låne racket og utstyr.

Petter’n som var en av våre beste spillere, var oftest Pedro’s sparringspartner.  Da han flyttet, var det Kjell som overtok.  Man behøvde ikke se etter om de var på banen, for stønnene hørtes langt unna.

Pedro kunne brukes til alt.  Feil med vanningsanlegget, fiksing av nett, tette sluk, plastlinjer som hadde strukket seg – da ropte vi på Pedro, som ordnet det med en gang.

Men viktigst av alt – han var tilstede på klubben – alltid! Hvis noen spilte som ikke hadde betalt eller ikke var medlem, kunne han virke litt skummel.  Han var jo en kraftig kar.  Men vi som kjente ham, visste jo at han var en snill og godmodig mann

, og spilte tennis med alle som ikke hadde noen å spille med.

Pedro var ikke kvalifisert til herrelaget vårt, som spilte i 1. og 2. divisjon, men har var «superreserve».  Han var alltid klar, og hvis en spiller fikk en strekk eller noe annet skjedde, var Pedro enkel å spørre og stilte opp på 10 minutters varsel.

Pedro ble æresmedlem i klubben på sine eldre dager, en gest som var vel fortjent.  Alle klubber burde ha en Pedro.  Vi savner Pedro og hans sterke engasjement for Vestre Bærum Tennisklubb.

Trond Christiansen

Natt til mandag 29.april 2019 døde Per Brenna! Han var best kjent under navnet Pedro og var i over 30 år en av klubbens nøkkelpersoner. Alle visste hvem Pedro var og det er mange barn, unge og voksne som opp gjennom årene har fått råd og veiledning fra han!

Styret i VBTK besluttet å utnevne Per til Æresmedlem i VBTK i forbindelse med klubbens 40 års jubileum i 2016! Under kan du lese teksten som ble skrevet på diplomet han fikk i denne forbindelse!

Vi som kjente Pedro vil huske han for hans store engasjement for tennis, hans tilstedeværelse og altmuligmann på klubben! Vi hadde håpet at han skulle få oppleve det nye anlegget på VBTK!

Styret v/styreleder Kenneth Thon Olsen skrev følgende på Pers utnevnelse til Æresmedlem i VBTK 2016:

Per Brenna utnevnes til Æresmedlem i VBTK

Per Brenna har siden 1980 vært medlem i Rykkinn Tennisklubb som senere skiftet navn til Vestre Bærum Tennisklubb (VBTK).

Per har hele tiden hatt en brennende interesse for tennis både nasjonalt og internasjonalt.  Han kan mye om tennis!  Denne kunnskapen har Per, gjennom disse årene, brukt til å hjelpe mange nybegynnere og viderekomne til videre utvikling og tennisglede. 

Mange av klubbens beste juniorspillere har nytt godt av Pers engasjement, kunnskap og entusiasme.

Alle medlemmer i klubben har visst godt hvem Per var!  Han var alltid på klubben og sørget for at anlegget var i orden, tok imot nye medlemmer og sørget for at alle fikk noen å spille med.

De siste årene har ikke Per vært så mye på klubben pga sykdom.  

Per Brenna har vært en institusjon i vår tennisklubb gjennom mange år.  Han har stilt opp på alt som har vært av dugnader og arrangement for klubben.  

Styret ønsker derfor å utnevne Per Brenna til Æresmedlem av Vestre Bærum Tennisklubb.

Rykkinn 29.mars 2016